... wentylatory osiowe to obecnie zaawansowane technicznie maszyny aerodynamiczne: większość ludzi wie, że tłoczą lub wyciągają powietrze; niewielu potrafi dobrać, żeby były efektywne, oszczędne i niezbyt głośne?

Wentylatory osiowe

Dobór wentylatora

Powrót

Przy doborze wentylatora na podstawie charakterystyk należy zwrócić uwagę, aby dobierać krzywą (dla danego kąta natarcie łopatek) leżącą powyżej wymaganego punktu pracy, możliwie w środkowej części przebiegu krzywej, tzn. dla największej sprawności wentylatora.

Jeśli punkt pracy znajdzie się w rejonie górnego końca krzywej, istnieje niebezpieczeństwo oderwania się strug powietrza. Obciążenia mechaniczne działające na łopatki wentylatora będą wówczas tak duże, że mogą doprowadzić do zniszczenia wirnika. Celem zapewnienia w pełni bezpiecznej pracy należy dobierać silnik o mocy nominalnej wystarczającej na pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na moc dla danego kąta natarcia łopatek, żeby w ten sposób wykluczyć ewentualne przeciążenie silnika.

Przykład doboru wentylatora

Żądany punkt pracy

Sposób postępowania

Na charakterystykach odpowiednich dla tego zakresu wydajności należy liniami prostymi zaznaczyć żądane wartości strumienia powietrza i i wzrostu ciśnienia. Z położenia punktu przecięcia tych prostych na wykresie wynikają następujące parametry wentylatora:

Wyznaczenie wymaganej mocy silnika w punkcie pracy wentylatora

Są dwie możliwości wyznaczenia potrzebnej mocy silnika:

1) Obliczenie zapotrzebowania na moc w punkcie pracy:

Moc silnika: 1,1 kW

2) Wyznaczanie mocy silnika z maksymalnego poboru mocy z tabeli zamieszczonej pod charakterystyką: 1,24kW

Moc silnika: 1,5 kW

Maksymalny pobór mocy dotyczy najgorszego przypadku poprzez krzywe wszystkich kątów natarcia łopatek dla danego wentylatora, t. zn. wentylatora o określonej średnicy i liczbie łopatek.

Powrót